Sundapedia 2011/su

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
EnglishBahasa Indonesia


Sundapedia 2011

Sundapédia 2011 nyaéta pasanggiri nulis di situs Wikipédia Basa Sunda. Diiluan ku 50 Mahasiswa S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah jeung S2 Prodi Kajian Budaya Sunda Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Para pamilon baris diuji katabahanana salila 72 poé ti bulan Séptémber nepi ka Désémber 2011. Ngaliwatan ieu kagiatan dipiharep artikel artikel basa Sunda dina Wikipédia basa Sunda bakal nambahan, boh sacara kualitatif, boh sacara kuantitatif.

Universitas Pendidikan Indonesia ngahaja dipilih pikeun jadi mitra dina ieu kagiatan ku sabab mibanda Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (Sunda) anu husus nalungtik perkara basa, sastra, jeung pangajaran basa Sunda di sakola. Sajaba ti éta, basa panganteur anu digunakeun dina kagiatan diajar-ngajar jeung nulis karya ilmiah mahasiswa ogé ku basa Sunda deuih. Ieu hal ngajadikeun mahasiswa UPI Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (Sunda) leuwih parigel dina nepikeun ide jeung kamandangna dina basa Sunda.

Dirojong ku

Pasanggiri Nulis

Kompetisi nulis nu bakal lumangsung salila 72 poé ieu téh dirarancang pikeun jadi sarana pelatihan pikeun para panulis munggaran enggoning ngumpulkeun tur nuliskeun informasi sacara ilmiah ngagunakeun basa Sunda anu bener tur merenah. Dipiharep ku nambahanana para panulis anyar anu nulis dina Wikipédia basa Sunda, artikel-artikel dina Wikipedia basa Sunda bisa leuwih dipercaya pikeun dijadikeun rujukan nepi ka pamustunganana bisa méré aksés pangaweruh salega-legana pikeun urang Sunda di sakuliah dunia atawa sakumna masarakat nu néangan informasi tina internét. Ku kituna, gaya nulis para pamilon, sajaba diwajibkeun gugon kana kaidah basa Sunda anu bener tur merenah téh, kudu énsiklopédis tur babari kaharti ku sakabéh pamaca deuih.

Karya jeung aktivitas para pamilon baris dipeunteun sacara périodik ku para juri nu ngawengku gabungan panitia, dosén dari Universitas Pendidikan Indonesia, jeung perwakilan pamaké Wikipedia Basa Sunda. Ieu pasanggiri téh bakal dimimitian ku pelatihan ka sakabéh pamilon nepi ka para pamilon bisa nulis luyu jeung standar Wikipédia.

Ieu Pasanggiri baris dimimitian ku ngawanohkeun palanggeran ngagunakeun perangkat lunak wiki jeung kamampuan pikeun mikaharti kana aturan-aturan nulis dina Wikipédia basa Sunda nu salila ieu karasana hésé pikeun para panulis munggaran.

Pasanggiri dihususkeun pikeun mahasiswa ti Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (Sunda) Universitas Pendidikan Indonesia Strata 1 jeung Strata 2. Tempat pasanggiri ngahaja dipilih tur diwatesanan sangkan pasanggiri bisa lumangsung kalawan éféktif.

Panitia geus ngararancang pasanggiri anu sinambung salila 72 poé anu tingkatan tantanganna beuki hésé pikeun para pamilon. Pamustunganana, para pinunjul sajatina tina ieu pasanggiri téh nyaéta sukarélawan sajati anu mibanda kasadaran yén kahayangna ngilu pasanggiri téh lain samata-mata alatan hadiahna baé, tapi kasadaran yén nulis téh mangrupa minatna, bagian tina kahirupanana, jeung sadar yén pangaweruh téh bisa jadi berkah tur mangpaat saupama dibagikeun ka batur.

Ieu pasanggiri baris dimimitian dina bulan Séptémber 2011.

Tujuan

Tujuan tina ieu pasanggiri téh nyaéta pikeun nambahan jumlah pamaké-pamaké aktif. Sajaba ti éta, nambahan ogé jumlah pamaca artikel nu disumbangkeun ku pamaké ngaliwatan loka jaringan sosial Facebook, Twitter). Sajaba ti éta, publikasi ogé baris dilaksanakeun ka saban média lokal di Bandung pikeun dimuat sacara rutin.

Nalika hiji artikel ditulis kalayan bener, artikel dina wikipédia basa Sunda tangtu bakal nyadiakeun informasi anu akurat tur bisa dipercaya, tata basa anu nétral, informatif, tur ngajadikeun lalayaran dina internét téh leuwih mangpaat ku sabab sayagina informasi nu lengkep dina basa Sunda.


Tujuan Eksternal

  • Nambahan jumlah pamaké aktif jeung jumlah pamaca artikel ngaliwatan promosi ngeunaan artikel éta di loka jaringan sosial (Facebook, Twitter).
  • Meunangkeun pangajaran anu gembleng ngeunaan ngagunakeun pakakas wiki;
  • Ngalatih instuisi dina ngagunakeun istilah basa Sunda dina artikel énsiklopedis kalawan merenah;
  • Ngalatih kamampuh nulis tur ngolah data anu tangtuna ngadukung mahasiswa dina prosés diajar basa Sunda di Universitas Pendidikan Indonesia.

Tujuan Internal

  • Nambahan jumlah artikel lengkep basa Sunda (500 artikel) dina waktu tilu bulan.
  • Nambahan pamaké aktif Wikipédia Basa Sunda sakurang-kurangna 5 pamaké aktif pisan unggal bulanna.

Kapanitiaan

Panitia Inti

Aditia Gunawan

Aditia Gunawan (panggilan Adit) diréktur proyék Sundapedia 2011. Ngaréngsékeun S-1 di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (Sunda). Sapopoéna digawé jadi filolog naskah (manuskrip) Sunda di Perpustakaan Nasional RI.

Hendra Prastiawan
Hendra Prastiawan (Hendra) cekel kalungguhan minangka Pelatih Panitia dina proyék Sundapedia 2011. Hendra kacatet minangka mahasiswa magang penuh waktu ti Fakultas Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Universitas Mercubuana. Pangdeudeulna di Wikimedia Indonesia dimimitian nalika Hendra jadi salah saurang panitia Bebaskan Pengetahuan 2010 jeung nangkes dina situs web tur pemutakhirannya nu pakait jeung proyek katut pamilon. Sajaba cekel kalungguhan minangka Panitia Proyek Sundapedia 2011, Hendra saméméhna milu ogé ngalatih panitia Papat Limpad jeung Pijar Teologi 2011.Jadwal acara

Jadwal Acara Sundapédia 2011
Tanggal Kagiatan Tempat
Juli 2011 Presentasi/Audiensi Proyék Sundapédia 2011 ka pihak UPI UPI Bandung
Juli 2011 MoU antara Wikimedia jeung UPI UPI Bandung
Agustus 2011 Publikasi pasanggiri Sundapédia 2011 UPI Bandung
10 September - 8 Oktober 2011 Pasanggiri jirangan kahiji(24 poé) UPI Bandung
9 - 10 Oktober 2011 Pangajén panitia (kuantitatif) jirangan kahiji Daring (online)
11 - 12 Oktober 2011 Pangajén juri (kualitatif) jirangan kahiji Daring (online)
13 Oktober 2011 Publikasi artikel karya pamilon pasanggiri Sundapédia 2011. Tabel Penilaian Peserta Sundapedia 2011
9 Oktober - 29 Oktober 2011 Pasanggiri jirangan kadua (21 hari) UPI Bandung
30 - 31 Oktober 2011 Pangajén panitia (kuantitatif) jirangan kadua Daring (Online)
1 - 2 November 2011 angajén juri (kualitatif) jirangan kedua Daring (Online)
3 November 2011 Publikasi artikel karya peserta jirangan kadua pasanggiri Sundapédia 2011. Tabel Penilaian Peserta Sundapedia 2011
5 Nov - 3 Des 2011 Pasanggiri jirangan katilu (24 hari) UPI Bandung
Desember 2011 Publikasi artikel karya pamilon pasanggiri Sundapédia 2011 UPI Bandung
17 Desember 2011 Pengumuman Pinunjul Pasanggiri Sundapédia 2011 UPI Bandung

Pranala luar