Wiki Mrebawani/jv

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarianWiki Mrebawani

Wiki Mrebawani yaiku cekakaning Wikipédia Mangreksa Basa Jawa lan Mumpuni. Wiki Mrebawani kuwi sawijining kridha (aktivitas) ingkang mengku ancas mangreksa lan nguri-uri basa Jawa arupa seratan lan rupamadya (multimedia) sarana kaca jaringan Wikipédia Basa Jawa. Ana basa Jawa, mangreksa mengku teges 'miara' lan mumpuni mengku teges ‘linuwih’.

Kridha iki digawé kanthi rupa dolanan jroring (daring) ingkang awujud undhak-undhakan. Kajaba mangreksa basa Jawa, sarwa panyarta uga sinau urip guyub, mbangun pasrawungan, lan nyambut gawé bebarengan. Saben undhak samangké ana bebungah (hadiah) kanggo panyarta. Kayata uga dolanan jroring liyané, saben panyarta bisa kalah. Yèn ana kadadén mangkéné, panyarta iku kudu mbaleni manèh saka undhak nalika dhèwèké kalah. Cara mangkéné dienggo supaya akèh panyarta ingkang bisa kalebu. Kanthi mangkono, kridha iki bisa langgeng. Dolanan Wiki Mrebawani iki bakal wiwit surya 01 Oktober 2015 nganti surya 31 Desember 2016.

Dolanan

Dolanan Wiki Mrebawani kabèh dilakokaké kanthi jroring ana kaca Wikipédia Basa Jawa. Kabèh kridhaning panyarta dolanan iki diawasi déning panitya. Dolanan iki ancasé nggawé lan mbangun pasrawungan uga paguyuban panulis lan pangembang tulisan-tulisan sarana sambung-sinambung (berkelanjutan) ana Wikipédia, utamané Wikipédia Basa Jawa.

Kapanityan

Vincentius Gitiyarko (Panitia)

Vincentius Gitiyarko iku mahasiswa Program Studi Sastra Indonèsia Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Bocah asli saka Jumapolo, Karanganyar, Surakarta iki seneng maca buku bab sastra lan filsafat. Kajaba iku bocahé seneng ngrungokaké klenèngan lan musik klasik. Sawetara wektu ini pagaweyané dadi panitia Wiki Mrebawani.


Berkas:CahyoRamadhani.jpeg
Cahyo Ramadhani (Panitia)

Cahyo Ramadhani kuwi salah sawijining panitya Wikipédia Mrebawani 2015. Kanthi jejuluk Cahyo utawa Dhani (pilih siji), dhèwèké pisanan gabung nyang Wikipédia taun 2006. Dhèwèké tau dadi salah satunggal panyarta LangCamp 2012 sing dianakaké déning Wikimédia Australia ing Universitas Indonésia. Cahyo kuwi alumnining Program Studi Sastra Inggris ing Universitas Gadjah Mada. Dhèwèké duwé katresnan marang topik-topik linguistika, basa, lan aksara, utamané basa Jawa lan palestarèn basa. Cahyo duwé cita dadi linguis sing ngrembakaké basa dhèrah ing Indonésia supaya mèmper ing jaman modèren.

Adhi Kurniawan (Panitia)

Adhi Kurniawan iku salah sawijining panithia Wikipédia Mrebawani 2015. Adhi sakniki tasih magepoki sinau dening kampus Universitas Airlangga. Nalika taun 2013, Adhi iku salah sawijining Wikipedia Papat Limpad kapindho, rikala tasih makili kampus sakderenge, yaiku Universitas Diponegoro. Adhi ngaturaken


Berkas:Foto Biyanto Rebin.jpg
Biyanto Rebin (Panitia persiapan)

Biyanto Rebin merupakan panitia persiapan untuk Wikipédia Mrebawani 2015. Dhèwèké kuwi lulusan Program Studi Cina, Universitas Indonesia lan Basa Italia, Università per Stranieri di Perugia. Dhèwèké remen kaliyan misi Wikipedia ingkang nekenake yen babagan élmu pengetahuan punika bebas diakses kangge tiyang kathah. Sakniki, dhèwèké jabat dadi Wakil Sekretaris Jenderal Wikimedia Indonesia.