Wiki Mrebawani II/jv

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

EnglishBahasa IndonesiaBasa Jawa


Wiki Mrebawani

Wiki Mrebawani II iku lanjutané Wiki Mrebawani sing dianakaké sataun kapungkur. Cekakan saka Wikipédia Mangreksa Basa Jawa lan Mumpuni, Wiki Mrebawani iku adon-adon ing Wikipédia Jawa sing ngupayani nggolèk para ingkang ngleluri basa Jawa sing bisa nulis sarana basa Jawa non-fiksi kalawan becik. Adon-adon iki ancasé mekaraké paguyuban Wikipédia basa Jawa sing bakal mbangun Wikipédia Jawa dadi sumberé kawruh bébas abasa Jawa gedhé dhéwé uga nguri-uri basa Jawa ing jagat Internèt. Mangreksa ing basa Jawa tegesé 'njaga' lan mumpuni tegesé 'unggul'. Mrebawani uga ana tegesé dhéwé ya iku 'ndayani'.

Paugerané adon-adon

Adon-adon Wiki Mrebawani II lumaku saka tanggal 15 April 2017 nganti 15 Fèbruari 2018 (10 wulan), sing kapérang dadi Mangsa 1 lan Mangsa 2, sing sabené suwéné 5 wulan. Adon-adon iki lumaku ing situsé Wikipédia Jawa. Panyarta ditugasi nulis artikel saakèh-akèhé lan saapik-apiké saperlu menangaké bebungah utama laptop, sing cacahé siji ing saben mangsa. Kanggo ngrebut bebungah utama iku, saben panyarta sing kasil ngripta 50 artikel éntuk bebana kamus Indonesia-Jawa sing bisa dianggo ngembangaké lan ngasah kaprigelan nulis basa Jawa.

Sajeroning adon-adon iki, ora ana aturan gugur. Ing saben mangsa, panyarta bébas lan bisa sawayah-wayah nggawé artikel. Panyarta bakal dibiji adhedhasar gunggungé artikel sing digawé (40%), mutuné patang artikel apik dhéwé sing digawé (40%), lan présènsiné sasuwéné adon-adon (20%).

Kapanityan

Cahyo Ramadhani (Cahyo) iku Ménéjer Program Wiki Mrebawani II. Sadurungé, dhèwèké éwoning panitya Wiki Mrebawani. Cahyo iku alumni Prodhi Sastra Inggris ing UGM sing migatèkaké babagan linguistik, mligi ngenani pangembangan lan panglestarèné basa. Awit saka kawigatèné iku, dhèwèké nglumpukaké bausastra (kamus) saka manéka werna basa, mirunggaan saka basa enggon-enggonan. Tumrap dhèwèké, bausastra iku prodhuk kamanungsan sing ngrekam donyané basa lan panyaturé saha "kitab suci" mungguh lestariné.

Nur Rahmi Nailah (Amy) iku anggota panitya Wiki Mrebawani II. Saiki Amy lagi nyinaoni Sastra Inggris ing UGM. Kawigatèné nyengkuyung pametriné basa Jawa lumantar Wikipédia tuwuh wiwit taun 2016 nalika dhèwèké mèlu adon-adon nulis Wiki Mrebawani. Sanadyan dhèwèké njupuk jurusan Sastra Inggris, kaprigelané basa Jawa iku sing apik dhéwé antarané panyarta-panyartané adon-adon sataun kapungkur. Saiki dhèwèké aktif ing Wikipédia Jawa nganggo jeneng Notanotheramy. Amy manggon ing Yogyakarta.

Danang Tri Hartanto

Danang Tri Hartanto (Danang) iku anggota panitya Wiki Mrebawani II. Dhèwèké alumni Dhépartemèn Teknik Kimia UGM. Gedhé sajeroning kulawarga sing njunjung adat budaya Jawa, dhèwèké migatèkaké babagan pametriné basa Jawa kanthi ngecakaké basa Jawa ing padinan. Sawisé gabung karo paguyuban panyarta Wiki Mrebawani sataun kapungkur, dhèwèké kapranggul wong-wong sing nunggal kawigatèn. Antarané panyarta-panyarta liyané, Danang unggul ing babagan unggah-ungguh basa. Dhèwèké manggon ing Surakarta.

Jadwal Kagiyatan

Tanggal Kagiyatan Papan Katerangan
19 Maret 2017 Rancang wiwitan Markas Wikimedia Indonesia -
20-31 Maret 2017 Tata-tata Wiki Mrebawani Mangsa I Jeron lan jaban jaringan
(online & offline)
-
1-30 April 2017 Tawa Wiki Mrebawani Mangsa I Médhiya sosial lan poster Sosialisasi sabanjuré diayahi nalika sapuluh dina wiwitan ing saben wulané sasuwéné adon-adon.
15 April 2017-14 Sèptèmber 2017 Adon-adon Wiki Mrebawani Mangsa I Jeron lan jaban jaringan Sasuwéné adon-adon, sawenèhé temu panyarta bakal diadani.
13-15 Sèptèmber 2017 Pambiji Jaron jaringan (online) Pambiji diayahi déning panitya (ngenani gunggung artikel lan présènsi) lan juri (ngenani mutu artikel).
17 Sèptèmber 2017 Wara-Wara Juwara lan Serah-Trima Bebungah Musiyum Radyapustaka Surakarta Papan bisa ganti sawayah-wayah
18-22 Sèptèmber 2017 Tata-Tata Wiki Mrebawani Mangsa II Jeron lan jaban jaringan
(online & offline)
-
20-30 Sèptèmber 2017 Tawa Wiki Mrebawani Mangsa II Médhiya sosial lan poster Sosialisasi sabanjuré diayahi nalika sapuluh dina wiwitan ing saben wulané sasuwéné adon-adon.
23 Sèptèmber 2017-22 Fèbruari 2018 Adon-adon Wiki Mrebawani Mangsa II Jeron lan jaban jaringan Sasuwéné adon-adon, sawenèhé temu panyarta bakal diadani.
21-23 Fèbruari 2018 Pambiji Jaron jaringan (online) Pambiji diayahi déning panitya (ngenani gunggung artikel lan présènsi) lan juri (ngenani mutu artikel).
25 Fèbruari 2018 Wara-Wara Juwara lan Serah-Trima Bebungah Taman Budaya Yogyakarta Papan bisa ganti sawayah-wayah

Disengkuyung déning