Wiki Sabanda/su

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Wiki Sabanda

Wiki Sabanda nyaéta istilah singgetan pikeun Wikipédia Raksa Basa Sunda. Wiki Sabandan téh mangrupa kagiatan anu boga tujuan pikeun ngadokuméntasikeun jeung miara basa Sunda dina wangun teks

Ieu tarékah téh dirarancang mangrupa kaulinan (game) undak-undakan dina jaringan (online) kalawan dina waktu anu tangtu. Para pamilon iwal ti ngamumulé basa Sunda téh, ogé diajar ngokolakeun komunitas, silaturahmi, jeung gawé bareng. Tapi ogé silih ngéléhkeun papadana ngaliwatan skor. Unggal undakan disadiakeun hadiah. Saperti kaulinan online séjénna, unggal pamillon bisa gugur. Upama ieu kajadian, mangka pamlon kudu balikan deui tina undakan tempat manéhna gugur. Tujuanna ogé piken meunangkeun pamilon anu saloba-lobana, sahingga ieu tarékah téh lumangsungna bisa tuluy tumuluy. Jangka waktu ieu pasanggiri Wiki Sabanda téh nyaéta sataun dimimitian ti tanggal 28 September 2014 nepi ka 28 September 2015.


Pasanggiri

Pasanggiri Wiki Sabanda sakumna dilakukeun sacara daring dina kaca Wikipedia Bahasa Sunda. Sakumna aktifitas pamilon dina salila ieu pasanggiri lumangsung baris dititénan.

Poster Wiki Sabanda 2014.png

Panitia

Ilham Nurwansah

Ilham Nurwansah (Ilham) nyaéta Panitia Proyék Wiki Sabanda 2014. Ilham ngaréngsékeun pendidikan sarjana di Universitas Pendidikan Indonésia jurusan Pendidikan Bahasa Daérah (Sunda). Babarengan jeung Iskandar Adnan, Ilham nétélakeun minatna pikeun ngarojong kagiatan ngamumulé Basa Sunda ngaliwatan Wikpédia. Dina sapopoéna, Ilham kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.


Anisa Rahma D.

Anisa Rahma DIpusparaga (Ica) nyaéta Panitia Proyék Wiki Sabanda 2014. Ica ngaréngsékeun pendidikan sarjana di Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah, Fakults Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia. Kontribusina di Wikipédia dimimitian waktu Ica jadi salah sahiji tina pamilon Sundapedia 2011 babarengan jeung Ilham Nurwansah. Kiwari sapopoé Ica gawé minangka guru basa Sunda di SMP Mutiara Kasih, Kota Bandung.

Jadwal Kagiatan

Jadwal Kagiatan Wiki Sabanda
Tanggal Kagiatan Tempat
7 September 2014 Rarancang Awal Kegiatan Markas Wikimedia Indonesia
21 s.d. 30 September 2014 Sosialisasi Wiki Sabanda Media Sosial (Facebook, Twitter)
25 September 2014 Pendaftaran peserta tahap 1 daring
25 Oktober 2014 Pendaftaran peserta tahap 2 daring
25 November 2014 Pendaftaran peserta tahap 3 daring
25 Desember 2014 Pendaftaran peserta tahap 4 daring
25 Januari 2015 Pendaftaran peserta tahap 5 daring
25 Februari 2015 Pendaftaran peserta tahap 6 daring
25 Maret 2015 Pendaftaran peserta tahap 7 daring
25 April 2015 Pendaftaran peserta tahap 8 daring
25 Mei 2015 Pendaftaran peserta tahap 9 daring
25 Juni 2015 Pendaftaran peserta tahap 10 daring
25 Juli 2015 Pendaftaran ditutup daring
26 Agustus s.d. 20 September 2015 Penyelesaian tantangan tingkat 10 daring
23 September 2015 Pengumuman Finalis level 10 daring
28 September 2015 Penyerahan Hadiah utama & Penutupan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia